היטל השבחה

למשרדנו ניסיון רב בהערכות שווי שמאיות למטרת היטל השבחה.

משרדנו מייצג וועדות מקומיות וכן כשמאים נגדיים מטעם בעלי נכסים בהליכים לקביעת היטל ההשבחה,  לרבות ייצוג בעררים במסגרת שמאי מכריע ובוועדות ערר.

במסגרת זו אנו עוסקים בקביעת ההשבחה שנוצרה במקרקעין במגוון שימושים – מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה ונכסים מיוחדים.

גובה היטל ההשבחה עשוי להשפיע באופן משמעותי על רווחיות פרויקטים ועסקאות נדל"ן  ועל כן מומלץ להסתייע בשמאי מומחה כבר בשלבים מוקדמים של קידום תכניות ובקשות להיתרי בנייה, על מנת לאמוד את היטל ההשבחה הצפוי ואת השלכותיו.

שמאי בעל ניסיון מתאים בתחום זה, עשוי לשנות את קביעת הוועדות המקומיות לתשלום היטלי השבחה, ולחסוך סכומי כסף גבוהים.

עפ"י התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה היטל השבחה מוטל בעת מימוש בהיתר או במכר בגין אישורה של תכנית, הקלה או שימוש חורג.

עם קבלת דרישה לתשלום היטל השבחה יש לנישום 45 יום להגיש ערעור. 

משרדנו עורך בדיקה ראשונית ללא תשלום בדבר אפשרויות הערעור וההיתכנות להפחתת גובה היטל ההשבחה. 

המשרד מתמחה בייצוג נישומים וועדות מקומיות בפני שמאי מכריע וועדת ערר. 

לקבלת מידע נוסף  ולקביעת פגישת ייעוץ בנושא הפחתת היטל השבחה צרו עימנו קשר.