החלטת ועדת הערר בעניין היטלי ההשבחה היא מידתית והגיונית

שוק המקרקעין בתל אביב ובכלל נסער בימים האחרונים בעקבות פרסומה של החלטת וועדת ערר בענין היטל השבחה במכר, בגין תוכנית תא/3616א' בתל אביב. אז על מה בעצם המהומה והאם שוק המקרקעין בתל אביב בסכנה?

קישור למאמר