קרן התחזוקה לבניינים גבוהים מעוררת שורה של שאלות לגבי היטלי ההשבחה בפרויקטים

ההסדר החדש להקמת קרן תחזוקה הונית מציע זכויות בנייה נוספות בפרויקטים של התחדשות עירונית • מההסדר לא ברור האם קרן התחזוקה תיחשב תמורה נוספת לדיירים הממשיכים והחדשים, ואיך ייראה המיסוי

קרא עוד